ML maziva s.r.o.

Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL
Provozovatelem online obchodu je:
ML maziva s.r.o. (změna od 1.9.2016 z původního MOLYDAL CZ s.r.o.)
Rooseveltova 2855
544 01 Dvůr Králové n.L.

IČO: 49814192
DIČ: CZ49814192
e-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


KONTAKTNÍ ÚDAJE
ML maziva s.r.o. (změna od 1.9.2016 z původního MOLYDAL CZ s.r.o.)
Rooseveltova 2855
544 01 Dvůr Králové n.L.

tel.: 499 320 323, 499 320 030
fax: 499 320 265
e-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.molydal.cz
Bankovní spojení 2100056836 / 2010 FIO banka

NABÍDKA ZBOŽÍ A CENY
Všechny ceny zboží a částky na úhradu zasílacích nákladů jsou konečné a včetně příslušné sazby DPH. Naše firma je plátce DPH.
K ceně zboží bude následně připočítána cena dopravného, balného a případně cena za dobírku. (viz. VOLBA ZPŮSOBU PLATBY A DORUČENÍ)

NAKUPOVÁNÍ

Pro nakupování v e-shopu je povinná registrace.

OBJEDNÁVKA A ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ
Objednávání je rozděleno do několika fází.

a) nejprve zákazník vybere zboží,
b) vhodí jej do košíku,
c) vybere druh platby a způsob doručení objednávky,
d) vyplní objednávkový formulář pravdivými údaji, (u registrovaných zákazníků se adresa objeví automaticky)
e) po kliknutí, že souhlasí s našimi obchodními podmínkami, objednávku odešle.

Druhá fáze je pak potvrzení Vaší objednávky naší firmou se sdělením dodacího termínu.
Pokud učiníte objednávku na zboží za cenu na našich webových stránkách, nemůžeme ji bez Vašeho souhlasu měnit a jsme zavázáni objednávku za tuto kupní cenu vyřídit. Podmínkou však je, že taková objednávka musí být z naší strany potvrzena, t.j objednávka se stává závaznou dle § 43a/1 až po našem potvrzení o přijetí objednávky, a to telefonicky nebo emailem.
Automaticky vygenerovaný email s potvrzením o přijetí objednávky je pouze reakcí na Vaši objednávku. Akceptace Vaší objednávky bude učiněna nejpozději následující pracovní den, telefonicky nebo e-mailem. V tento okamžik je objednávka dle § 43 písm.c) perfektní a zavazuje obě strany s následky vyplývající z obecně právní problematiky právního úkonu.
Veškeré objednávky jsou dle § 40 odst. 4 právně závazné, při nedodržení objednávky ze strany kupujícího se práva řídí ustanoveními uvedenými v právní doložce, která je součástí těchto obchodních podmínek.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň souhlasí s tím, aby prodávající molydal.cz zpracoval získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby, zejm. však pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky.
Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. b) a odst. 6.

DODACÍ LHŮTY
Dle zvoleného druhu přepravy bude kupujícímu zboží doručeno takto:

a) Zásilky do 30 kg Českou poštou a zásilky nad 30 kg přepravní službou PPL.
V případě, že je objednané zboží skladem a objednávka byla námi potvrzena , bude nejpozději následující pracovní den balík připraven k odeslání. Česká pošta doručuje zboží do 48 hodin a PPL doručuje zboží do 24 hodin od našeho předání přepravci.

b) Pokud není některé zboží skladem, dodací lhůta vám bude sdělena v e-mailu o upřesnění dodání zboží. Během této lhůty není dle § 53 zákazník oprávněn objednávku zrušit.

c) Pokud bude objednávka zadána v den pracovního volna, budeme se jejímu potvrzení a vyřízení věnovat neprodleně následující pracovní den v souladu s body a) a b) tohoto odstavce.

VOLBA ZPŮSOBU PLATBY A DORUČENÍ

V tuto chvíli jsou možné následující způsoby platby :

a) Dobírka
b) Platba bankovním převodem
c) Hotově - zaplacení a vyzvednutí v kanceláři MOLYDAL CZ, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové n.L.

Způsob přepravy a jeho cena je dána následujícími parametry :

hmotnost balíku (kg) cena dopravy a balného (Kč bez DPH 21%) dobírka (Kč bez DPH 21%)

Balík do ruky

Česká pošta

2 90,- 40,-
5 110,-
10 130,-
20 150,-
30 180,-
PPL 50 350,-
200 700,-
PPL balíky 5 110,-
10 130,-
20 150,-
30 180,-


ZÁRUKA NA ZBOŽÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na veškeré zboží prodávané na www.molydal.cz je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců. Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Veškerý záruční a pozáruční servis je zajištěn u naší firmy.
Na žádost kupujícího vystavíme písemnou formou záruční list dle § 620/3 OZ. Záruční doba počíná běžet od převzetí zásilky kupujícím.

POSTUP PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

a) Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určuje postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro případy dle § 261 a násl., zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

b) Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodě www.molydal.cz, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu molydal.cz

II. Práva a povinnosti prodávajícího molydal.cz v reklamačním řízení

a) Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
b) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající molydal.cz se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.
c) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.
d) Vada, která vznikla neodbornou montáží dle § 623 nemůže být uznána.
e) Odpovědnost prodávajícího molydal.cz nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
f) Neoznámené zásilky nebudou přijaty!

III. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu molydal.cz v reklamačním řízení

a) Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu Koloshop.cz
b) V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě uvedené v bodě III. Odst. 1, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny.
c) Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu molydal.cz
d) Náklady dle § 53/4g si nese sám kupující.
e) V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek ve výši nákladů na lokalizování závady a odeslání zboží na posouzení k výrobci, poštovné a balné na zaslání zpět zákazníkovi.
f) Kupující je oprávněn vyžadovat opravu zboží také u zástupce výrobce v ČR, zavazuje-li zástupce k tomuto smlouva s výrobcem
g) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.
h) Kupující je povinen informovat prodávajícího molydal.cz na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.

IV. Závěrečná ustanovení

a) Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího molydal.cz.
b) Reklamační řád nabývá účinnosti dne
1.2.2009

OCHRANA SPOTŘEBITELE

Spotřebitelskými smlouvami jsou podle § 52 odst. 1 ObčZ a směrnice 97/7/ES zejména smlouvy kupní, kdy na jedné straně stojí kupující, na druhé prodávající, a které jsou uzavřeny při prodeji na dálku.
Vzhledem k online nákupu na molydal.cz se navíc uplatní § 53 odst. 5 a 6 ObčZ, tedy výraznější ochrana spotřebitele, zejména dle § 55 odst. 3 ObčZ – kdy se veškerá ustanovení v pochybnostech musí vykládat ve prospěch spotřebitele.
Dále podle výše uvedeného souhlasí kupující s tím, že předmět koupě je dostatečně určitý, návrh smlouvy neobsahuje nekalá ustanovení a bere v potaz ochranu spotřebitele.
Zákon č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele určuje další povinnosti prodávajícího, a to zejména informační povinnost, pravdivost těchto informací a poučení kupujícího dle § 53/5,6 a 7 ObčZ.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu.
Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího molydal.cz, dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na zaslání zboží. Prodávající molydal.cz je oprávněn dle § 415 a násl. odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky kupujícímu je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu molydal.cz.
Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a použito. Neoznámené zásilky nebudou přijaty!

PRÁVNÍ DOLOŽKA

I.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky uveřejněné na www.molydal.cz jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad.
Bližší podrobnosti o nakupovaní, platbě naleznete v našich obchodních podmínkách. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů občanský zákoník 40/1964 Sb. v platném znění, zejm. ustanovení týkající se právního úkonu a kupní smlouvy (za důležité považujeme seznámení s ustanoveními § 588 a násl.), v případě obchodní vztahu dle § 261 a §262 ObchZ, obchodní zákoník v platném znění.
Informační povinnost dodavatele dle § 53 odst. 4 ObčZ je splněna, kupující má všechny informace k dispozici v obchodních podmínkách.
Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel.
Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.
Informace a popisky u položek v katalogu jsou vytvářeny ze zdrojů výrobce. Firma molydal.cz nenese v žádném případě odpovědnost za jejich technickou a věcnou nepřesnost.
Dále naše firma nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nepřesným poskytnutím informace týkající se výrobků.
Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách obchodu molydal.cz uvedena nabídka a cena jiná.
V kategorii slevy jsou uvedeny zlevněné položky, nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu.
V kategorii výprodej jsou uvedeny zlevněné položky, nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu

II. COPYRIGHT
Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému, takto vyhotovené obchodní podmínky a doména www.molydal.cz jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita.
V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb. Upozorňujeme, že jakmile budeme přesvědčeni o porušení výše uvedeného předpisu, zcela jistě svých práv využijeme!